HUISREGELS – Maastricht Blues Rock Passions
Meteen naar de inhoud

HUISREGELS

AANWIJZINGEN

De aanwijzigingen van het personeel en de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

NEDERLANDSE WETGEVING

Op Maastricht Blues Rock Passions Jo Koopman’s 70th Anniversary Spring Multi Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.

LEGITIMATIE

Alle festivalbezoekers dienen zich te legitimeren als daar expliciet om wordt gevraagd.

CORONA

Alle festivalbezoekers dienen, indiet dit vanwege Corona-maatregelingen noodzakelijk is, een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs te overleggen conform de geldende regels.

FOUILLEREN

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan de toegang tot het. festival worden ontzegd.

VERBODEN

 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en/of naar buiten te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festival terrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
 • Film-, video-  en professionele fotoapparatuur (foto toestellen met grote verwisselbare lensen) zijn niet toegestaan. 
 • Huisdieren worden NIET toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festivalterrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

ALCOHOL / DRUGS

 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival terrein willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.
 • Op Spring Multi Festival is drugs verboden.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in je bezit , dan zul je aan de politie worden overgedragen.
 • Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zul je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.